2015-03-21 wyc. Pilzno - Nowy projekt PTTK

Idź do spisu treści

Menu główne

2015-03-21 wyc. Pilzno

 
 

W dniu 21 marca 2015 R.
Odbyła się pierwsza w tym roku wycieczka zorganizowana przez nasz Oddział.
Wbrew pesymistycznym prognozom pogody wiosna powitała uczestników wyjazdu
słońcem i przyjemną temperaturą.
Można więc powiedzieć, że PTTK w Łańcucie zamawia na swoje wycieczki wspaniałą aurę.

Najpierw  odwiedziliśmy Rzemień, gdzie w niedużej odległości od siebie znajdują się XVI
wieczny zamek oraz pochodzący z XIX w. pałac.  Przez wieki właścicielami zamku były znamienite rody szlacheckie, wiele znaczące w historii Polski. Ostatnim z nich była rodzina Szaszkiewiczów.
Obecnie zamek znajduje się w rękach prywatnych, a jego właściciele dokonali w ostatnich latach rewitalizacji obiektu. Nieopodal zamku Szaszkiewiczowie wybudowali w 1869r. klasycystyczny pałac,
który obecnie pozostaje nie zamieszkany. Budynek można było obejrzeć z zewnątrz, spacerując
po otaczającym go malowniczym parku.                                                                                                                                                                                                       K Kolejnym  etapem naszej wycieczki był zamek w Przecławiu, należący przed wojną do rodziny Rejów spokrewnionej z naszym poetą z Nagłowic. Zamek zaprezentował się wspaniale zarówna na zewnątrz jak i w środku, co zawdzięcza pieczołowitej renowacji, wykonanej dzięki staraniom obecnych właścicieli.
Nam szczególnie podobała się sala Mikołaja Reja z cytatami wielkiego poety umieszczonymi na boazerii.
Następnie pojechaliśmy do oddalonego o 5 km Korzeniowa, aby obejrzeć stylowy dworek z 1880 r.
Obecnie jest on nie zamieszkały, a opiekuje się nim pan Józef Kołodziej, który okazał się bardzo gościnnym gospodarzem.
Nie tylko że oprowadził nas po dworku, ale przez dwie godziny był naszym przewodnikiem po Korzeniowie. Dzięki niemu mogliśmy obejrzeć znajdujący się w lesie grób dowódcy dragonów z okresu „potopu szwedzkiego”, który pospieszył na ratunek mieszkańcom Korzeniowa pacyfikowanym przez oddział szwedzkich rajtarów oraz krzyż i obelisk upamiętniający żołnierzy AK, którzy spotykających się
w znajdującej się na tym miejscu leśniczówce. Dzięki zachęcie pana Józefa udaliśmy się na
„Bagna Przecławskie”. Jest to rezerwat torfowiskowy z ponad 200 gatunkami rośli torfowiskowych.
Widok niezapomniany i świetnie spędzony czas. Z żalem żegnaliśmy gościnny Korzeniów i sympatycznego pana Józefa, aby udać się do „Ośrodka wypoczynkowo- szkoleniowego
w Chotowej, malowniczo położonego wśród rozległych lasów nad zalewem.                                                                                                                                                                                                                          O Ostatnim punktem naszego programu było Muzeum Lalek w Pilźnie, powstałe na bazie pracowni lalkarskiej. Właścicielka pracowni zgromadziła w nim bogata kolekcję lalek z całego świata.  Oprócz tego zwiedziliśmy w Pilźnie jeszcze Sanktuarium M.B. Pocieszenia oraz gotycką XIV-wieczną farę
kościół p.w. Jana Chrzciciela.  

                                                                                                                    Zredagowała -  Elżbieta Kuziara
                                                                                                                    Zdjęcia wyk.  -  Józef Bałtowski                                                    

   R Z E M I E Ń

   P R Z E C Ł A W

   K O R Z E N I Ó W

    S T R A S Z Ę C I Ń

    C H O T O W A

     P I L Z N O

monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego