2015-04-25 wyc.Dąbrowa - Nowy projekt PTTK

Idź do spisu treści

Menu główne

2015-04-25 wyc.Dąbrowa

 
 

25 kwiecień 2015r.-  tym razem celem naszej wycieczki było Powiśle Dąbrowskie.  Pogoda – wspaniała, nastroje świetne,
a więc ruszamy!

Wola Ociecka – „Na skraju Puszczy Sandomierskiej w swych progach wita Gości, dworek Wola Ociecka”.
Zgodnie z takim hasłem ze strony internetowej tak właśnie została przywitana nasza grupa.
Ten wzniesiony w 1830 r. przez Annę i Eustachego Romerów dwór,
powitał nas wytwornym i eleganckim wyglądem, który został nadany przez obecnych właścicieli.
W otoczeniu dworu znajduje się wspaniały ogród z dwoma stawami.


Dąbrowa Tarnowska – Ośrodek  Spotkania Kultur, otwarty w 2012r.
w wyremontowanej synagodze chasydzkiej, będącej jednocześnie największą bożnicą w Polsce.
W Sali modłów znajduje się ekspozycja judaików oraz pamiątek z okresu
II wojny światowej, a także pochodzące z wykopalisk przedmioty opowiadające o dziejach regionu.   W innych salach ekspozycyjnych można zapoznać się z kulturą materialną Powiśla Dąbrowskiego, jak również z okoliczną sztuką ludową.

Breń – zespół dworsko-parkowy,
którego ostatnimi właścicielami była rodzina Konopków
– obecnie „Centrum Polonii”.
W
tym urokliwym miejscu do końca II wojny światowej istniał park w stylu wersalskim – podobno najpiękniejszy w całej Galicji. Do tej pory zachowała się sadzawka w kształcie podkowy z romantycznym mostkiem łączącym  odtwarzany dawny park z dworem. We dworze oraz wyremontowanych i pięknie urządzonych stajniach działa „Centrum Polonii”, które prowadzi działalność kulturalną i promocyjną na terernie powiatu oraz dba o zabytkowy obiekt. Wspaniałe miejsce do odwiedzenia oraz możliwość spotkania przemiłych ludzi przez których nasza grupa została bardzo gościnnie przyjęta.


Zalipie – „Malowana Wieś” Jedna z trzech w Europie
– przejazd przez wieś i podziwianie  malowanych zagród.
Dom Malarek w Zalipiu – ośrodek pracy twórczej, którego głównym zadaniem jest kontynuowanie tradycji malarek zalipiańskich oraz promowanie Zalipia.   
Kościół w Zalipiu – ozdobiony przez malarki wspaniałymi zalipiańskimi malowanymi kwiatami.     


Żelichów
– drewniany kościół św. Zygmunta z 1642r. Najcenniejszymi elementami wyposażenia są: późnogotycki poliptyk z XVIw. oraz barokowa ambona z XVIIIw. W kaplicy rokokowy ołtarz
z XVIIIw. – św. Anna nauczająca Maryję.


Gręboszów
Murowany kościół z 1650w. pw. Wniebowzięcia NMP, otoczony murem
z barokową bramą kamienną od wschodu z XVII w. i neobarokową XX-wieczną od zachodu. Wyposażenie kościoła barokowe i neobarokowe.                                                                                                                                                                                     


Ujście Jezuickie
–  Przeprawa promem w miejscu, gdzie Dunajec wpada do Wisły.
Po drugiej stronie w Opatowcu przy wysokiej skarpie nad Wisłą pomnik
Józefa Piłsudskiego, który patrzy na zasilaną wodami Dunajca rzekę.
To tutaj legiony polskie pod jego dowództwem przekroczyły
zaborczą granicę austriacko-rosyjską.                                                                                                                                 


Odporyszów – sanktuarium MB Zwycięskiej – to świątynia murowana
w stylu barokowym z końca XVIIIw. W ołtarzu głównym cudowny obraz
MB Odporyszowskiej. Duży, bo o wymiarach 240x130 cm
obraz namalowany jest na desce lipowej.
Obok sanktuarium muzeum Jana Wnęka, którego kunszt rzeźbiarski
można podziwiać oglądając zgromadzone prace.
Drugą pasją Jana Wnęka było latanie. Loty wykonywał startując
z wieży kościelnej na skonstruowanych przez siebie skrzydłach.
Powtarzał je wielokrotnie osiągając nawet odległość 5 km.
Pierwszy lot wykonał 25 lat przed uznawanym za pioniera lotnictwa
inż. Otto Lilenthalem. Dodać należy, że był on samoukiem,
ale jak niektórzy oceniają na miarę Leonarda da Vinci.                                                                                                   

                                 Opis z wycieczki -  Elżbieta Kuziara
                                              Zdjęcia -   Józef Bałtowski


                    Powrót do poprzedniej zakładki - kliknij

monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego