2015-05-30 wyc. Sandomierz - Nowy projekt PTTK

Idź do spisu treści

Menu główne

2015-05-30 wyc. Sandomierz

 
 

30 maja 2015r. odbyła się kolejna wycieczka zorganizowana przez nasz Oddział PTTK.
Tym razem był to Sandomierz i jego okolice. Oto co zwiedziliśmy.

Tarnobrzeg
Pomnik Bartosza Głowackiego – znajdujący  się na placu o tej samej nazwie.  

Został wzniesiony z fundacji społeczeństwa dla uczczenia 110 rocznicy powstania kościuszkowskiego z 1794 roku.

Sanktuarium MB Dzikowskiej – kościół dominikański pw. Wniebowzięcia NMP,
powstały w latach 1693-1706,przebudowany całkowicie w 1907r. w stylu neobarokowym.
Okazją do jego ufundowania przez rodzinę Tarnowskich  
było przeniesienie z kaplicy zamku w Dzikowie łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej
do wybudowanej świątyni, gdzie w ołtarzu głównym znajduje się do dnia dzisiejszego.


Sandomierz
Kościół pw. św. Józefa – poreformacki, barokowy kościół stanowiący część dawnego zespołu klasztornego

wybudowanego w latach 1679-89, przebudowany w latach 1803-23.
W podziemnej krypcie znajduje się trumna z dobrze  zachowanymi zwłokami zmarłej
w 1698r. 18-letniej kasztelanki Teresy Izabeli Morsztynówny.

Wąwóz królowej Jadwigi – to półkilometrowy wąwóz lessowy o maksymalnej wysokości ponad 10 metrów.
Nazwany od imienia królowej Jadwigi, która ponoć bardzo często odwiedzała to miejsce.

Kościół św. Jakuba – jest późnoromańska budowlą  z 1236r.
Obecnie jest to sanktuarium 49 męczenników : dominikanów – rezydentów konwentu wymordowanych
podczas najazdu tatarskiego w 1260r.

Ucho igielne – to otwór arkadowy,
dawna furta dominikańska będąca jednym z nielicznych fragmentów dawnych murów obronnych Sandomierza,
w skład których wchodziły 4 bramy. Między innymi  zachowana do dnia dzisiejszego brama Opatowska.

Sandomierski rynek – na którym znajdują się : gotycko-renesansowy ratusz z pocz. XVIII w.
oraz zabytkowe kamienice. Na uwagę zasługują kamienica nr 4,5,10 oraz słynna Oleśnickich z podcieniami z XVI w.

Dom Długosza – XV-wieczny budynek wybudowany dla kronikarza Jana Długosza w 1476r.                                                             Od 1936r. mieści się w nim Muzeum diecezjalne ze zbiorami sztuki sakralnej i nie tylko.
Wśród zbiorów znajdują się rękawiczki, które wg odwiecznej tradycji są pamiątką po królowej Polski  św. Jadwidze.

Bazylika katedralna Narodzenia NMP – gotycki kościół z ok. 1360r. Wyposażenie późnobarokowe  i rokokowe.
Bardzo ciekawa polichromia w stylu bizantyjsko-ruskim. Ściany boczne obudowane boazerią z olejnymi obrazami przedstawiającymi m.in. rzeź ludności Sandomierza przez Tatarów oraz mord rytualny.

Góry Pieprzowe – stanowiące zakończenie pasma Gór Świętokrzyskich.
Ich nazwa związana jest z barwa łupków kambryjskich, przypominających kolorem pieprz, z których są zbudowane.
Na ich terenie znajduje się rezerwat przyrody z największym skupiskiem naturalnie rosnących dzikich róż.
Z Gór Pieprzowych rozciąga się wspaniały widok na Sandomierz, dolinę Wisły i Nizinę Sandomierską.


Zawichost
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP - pierwotnie romański, gruntownie przebudowany w XIX w.

W podziemiach znajdują się pozostałości romańskiej świątyni. Obok plebania z XIX w.
Kościół pw. św. Trójcy – barokowy, wzniesiony w miejscu średniowiecznego grodziska.

Prezbiterium kościoła datowane jest na XVII wiek. Pozostała część kościoła dobudowana w XVIII w.
Obok XVIII wieczna drewniana, kryta gontem  dzwonnica konstrukcji słupowej.

Czyżów Szlachecki
– późnobarokowy pałac  z połowy XVIII w.
przebudowany na przełomie XIX i XX w. Pałac stoi w miejscu dawnego zamku obronnego,
usytuowanego na skarpie sztucznie podwyższonego wzgórza i zniszczonego w czasie „potopu” przez wojska szwedzkie.

Śmiłów
– dwór wybudowany pod koniec XVIII wieku,
przebudowany w latach 20-tych XIX w. kiedy to otrzymał formę klasycystyczna.
Stanowi przykład typowego polskiego dworu wiejskiego. Wszystkie pomieszczenia urządzone z duchem tamtego okresu.
Dwór otacza piękny ogród.                                                                       

 

                                               Opis z wycieczki -  Elżbieta Kuziara
                                             Zdjęcia  -  Adam Kunysz

                                       


                    Powrót do poprzedniej zakładki - kliknij

 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego